På Festdagen

Eller kvällen innan…

Parkering – Ta reda på ordningsreglerna för parkering, buller (ljudnivå på festen), ljus och fyrverkerier /eldning eller grillar). För catering och grillning vill vi gärna gå igenom lämplig placering av vagnar och grillar /utrustning.

Brand / Utrymning – Be att få en extra genomgång av brandsläckare /brandfiltar, utrymningsvägar och första förbandslåda. Ta gärna med dig några vänner på en rundvandring med vår personal så är ni flera som kan hjälpas åt att komma ihåg.

Källsortering – Planera även in hanteringen av evt. gottebord, buffén och sophanteringen (brännbart och organiskt avfall måste läggas i slutna behållare (med lock). Vi har många stiliga tunnor och passande kärl (i kök) som kan (och ska) användas inte minst eftersom vi befinner oss i en miljö (ladan och ytorna runt om) som har ett naturligt djurliv (svalor, igelkottar, ekorre, räv och en och annan liten mus kanske) varför vi är försiktiga med att lämna mat utomhus/framme efter festen och utan uppsikt.

INGA levande ljus – Innanför (och strax utanför) ladan har vi strikt förbud mot all användning av eld och stearinljus (inklusive värmeljus). Vi tänker på allas säkerhet och vikten att undvika riskerna för brand. Vi har bara en lada och den vill vi värna om för kommande generation av festdeltagare / bröllopsgäster.