Toastmaster

  • Nödutgångar + brandsläckare
  • Anvisa gästerna till Rökrutan
  • Glasdörrens öppningsknapp
  • Orientera sig om sopornas placering
  • Fjärrkontroller till ljus & ljud
  • Ev. stäng & låsinstruktioner