Teknik Strul

Internet – Finns i ladan men som alltid, gardera er genom att ha exv. all er egen musik offline (nedladdad, USB sticka eller MP3 spelare etc).

Strömavbrott – svårt att skydda sig emot och händer som tur är ytterst sällan. En del lampor i ladan har batteri och hjälper er att hitta ut etc. Vill ni vara helgarderade så ta även med ett “mobilt” högtalare- system (strand stereo), då kan ni köra vidare i upp till 8 timmar på inbyggda batterier.

Vatten och avlopp – Vatten tar vi från en egen brunn och är inte beroende av kommunala systemet skulle få avbrott.  Skulle strömmen gå ja då får även vi ge upp. I regel har ni kolsyrat vatten med och annat att dricka men disken får kanske vänta till dagen efter. Avloppet fortsätter att fungera i viss mån (men svårt att spola fräscht utan extra vatten).